Ærø Borgerenergifællesskab
Lad os bruge energien bedst muligt

I Ærø Borgerenergifællesskab arbejder vi for, at udnytte øens egenproduktion af sol- og vindenergi mest optimalt i så mange af døgnets timer som muligt. Hermed undgås tab i søkabler, og Ærøs klimamål for 2030 om selvforsyning af energi, målt på månedsbasis, kommer tættere på at blive virkelighed. I energifællesskabet kan alle deltage, både borgere, kommune og virksomheder, ved at koordinere forbrug og produktion i en fælles pulje.

Her vil vi løbende holde dig orienteret om, hvad der sker i projektet.

Vil du være med i
Ærø BorgerEnergiFællesskab?
Kontakt os!