Ærø Borgerenergifællesskab
Lad os bruge energien bedst muligt

I Ærø Borgerenergifællesskab arbejder vi for, at udnytte øens egenproduktion af sol- og vindenergi mest optimalt i så mange af døgnets timer som muligt. Hermed undgås tab i søkabler, og Ærøs klimamål for 2030 om selvforsyning af energi, målt på månedsbasis, kommer tættere på at blive virkelighed. I energifællesskabet kan alle deltage, både borgere, kommune og virksomheder, ved at koordinere forbrug og produktion i en fælles pulje.

Har du et hus på Ærø som er opvamet med en varmepumpe (luft-vand eller jordvarme) så kan har du nu mulighed for at kunne styre denne automatisk efter hvornår elpriserne og nettarifferne er lavest.

Ærø Borgerenergifællesskab udlodder gratis 10 stk smartgrid-x styrebokse til boligejere/lejere på Ærø, som har enten et luft-vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg, som automatisk kan styre driften af varmepumpen. Sammen med styreboksen, som leveres fra Smartgrid-X, følger også et års gratis abonnement på selve systemet, som sørger for at varmen styres effektivt efter priser, nettarifer, temperatur m.v. Du kan læse mere om produktet på smartgrid-x's hjemmeside.

Udover styreboksen opsættes også en fjernaflæst elmåler på selve varmepumpen, der løbende måler varmepumpens elforbrug.

Installation af styreboks (SGX-04) og elmåler udføres af autoriseret el-installatør og alle omkostninger til ovenstående
afholdes af Ærø Borgerenergifællesskab.

Har du lyst til at deltage i udlodningen af de 10 styrebokse mv. så udfyld nedenstående skema med kontaktoplsyninger og info om dit hus og varmepumpe, og send det på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden d. 29. december 2023.

>>> Deltagelse i udlodning af styreboks til varmepumpe

Efter nytår finder vi de 10 heldige boligejere/lejere som får efterfølgende får installeret styrebokse og elmåler. 


Forudsætninger for at deltage
For at kunne deltage i den gratis udlodning af de 10 stk styrebokse kræver det følgende:

 • At man har en eksisterende luft-vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg, som er i drift på Ærø.
 • At man har wifi i sin bolig, så styrebosken kan koble op på SGX Cloud platformen.
 • At ens varmepumpe er kompatibel med styreboksen (dette tjekker vi når vi ved, hvilken varmepupen det drejer sig om, men langt de fleste varmepumper som er installeret de sidste 10 år er kompatible) 
 • At man har noget varmeakkumulering i bygningen, enten i form af gulvvarme i minimum 50% af bygningen eller anden stor varmeakkumulering (buffertank eller akk.tank) eller en bygning, som kan akkumulere noget varme i selve konstruktionen.
 • At man tillader overvågning af varmepumpens elforbrug i 2024, samt man giver feedback på, hvilken styringsstrategi der vælges, samt generelt vil kommentere på, hvordan oplevelsen er med styringen.


Hvordan udloddes styreboksene?
Udlodningen sker blandt alle som har tilmeldt sig inden d. 29/12/2023 som følgende:

 • Der tilstræbes at der bliver en variation mellem bygninger med forskellige grad af isolering og muligheder for varmeakkumulering i bygningen.
 • Boligejere/lejere som har deltaget på vores inspirationsmøde d. 13/12 eller som har leveret elforbrugsdata til projektet, vil blive prioriteres først men ellers sker udlodningen efter lodtrækning.


Hvornår går vi igang?
Så hurtigt som muligt fra begyndelsen af januar 2024. Vi kontakter de heldige 10 boligejere/lejere i den første uge af januar.


Ekstra 66 gratis styrebokse - uden abonnement og installation
Er du ikke blandt de 10 heldige som for mulighed for at få en gratis SGX-04 styreboks inkl. 1 års abonnement og installation, så har Smartgrid-X været så gavmilde, at donore 66 styrebokse af typen SGX-01, som kan fås gratis, såfremt man selv betaler for installationen og abonnementet på driften - man sparer således køb af selve styreboksen. Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at høre mere om dette.

Tak til alle der deltog på vores stiftende generalforsamling d. 13. december og som var med til at få søsat Ærø Borgerenergifællesskab A.M.B.A. Og også mange tak til Morten Westergaard, forperson for Energifællesskaber Danmark, for de rosende ord til arbejdet med organsering og igangsætning af aktiviteter i Ærø Borgerenergifællesskab.

På den stiftende generalforsamling blev oplægget til vedtægter godkendt med nogle mindre ændringer, og de endelige vedtægter kan ses her:

>>> Vedtægter for Ærø Borgerenergifællesskab A.M.B.A.

På generalforsamlingen blev nedenstående valgt til den nye midlertidige bestyrelse, som efterfølgende har konstitueret sig som følgende:

 • Rúni Fjallstein (formand)
 • Karl Morten Pedersen (næstformand)
 • Jørgen Kristensen (kasserer)
 • Vagn Rottbøll Pedersen
 • Henrik Hagbarth Mikkelsen


Se i øvrigt referat fra den stiftende generalforsamling her:

>>> Referat fra stiftende generalforsamling.

Onsdag d. 13. december kl. 19 i Bregninge Sognegård holder Ærø BEF inspirationsmøde om fleksible varmepumper, og efterfølgende kl. 20 er der stiftende generalforsamling i Ærø Borgerenergifællesskab A.M.B.A. På inspirationsmødet udloddes 10 styreenheder til montering i eltavle for fleksibelt forbrug med varmepumpe.

Der er siden sommerferien arbejdet i organisationsgruppen med selskabsform og udkast til vedtægter og organisationsdiagram. Der er planlagt fem aktivitetsområder i Ærø BEF A.M.B.A. – Ærø Sol og Vind (Køb af produktion fra andelshavere) – Ærø Balance (deling af el hos andelshavere) – Ærø Fleksibilitet (salg af systemydelser til elnettet) – Ærø Varme (deling af varme og køling mellem andelshavere) – Ærø Transport (deling af ladestationer og Vehicle-to-grid-løsninger).

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for udkast til vedtægterne inden mødet. En midlertidig bestyrelse er på valg. Vi håber på god opbakning, da organisationen skal kunne rumme de mange grønne aktiviteter som arbejdsgrupperne har på vej.

>>> Udkast til vedtægter for Ærø Borgerenergifællesskab A.M.B.A.

Ærø Energi- & Miljøkontor inviterer alle interesserede til inspirationsmøde, hvor vi sætter fokus på mulighederne for at udnytte solens energi til at producere vores egen strøm til boligen eller virksomheden. Kom og hør mere om muligheden for dels at etablere sit eget private solcelleanlæg, men også om, at kunne indgå i større fællesanlæg, f.eks. en større tagflade med solceller på en industri- eller landbrugsbygning, via et borgerenergifællesskab.

Mødet afholdes onsdag d. 7. juni kl. 19 i “Skibet” på Marstal Navigationsskole, Ellenet 10 i Marstal. Alle er velkomne.

Ærø Energi- & Miljøkontor er i øjeblikket i gang med at undersøge hvor fleksibelt elforbruget er på Ærø. Så hvis du har helårsbolig, feriehus eller virksomhed på Ærø, kan du hjælpe projektet ved at stille forbrugsdata til rådighed for undersøgelsen. Læs mere om hvordan du selv kan hente dit forbrugsdata ned under fanen projektstatus

På et møde i 'Skibet' i Marstal på initativ af Ærøfonden i regi af Ærø Borgerenergifællesskab blev projektets styregruppe etableret. Gruppen blev introduceret til projektet og foreløbige resultater. Stor tak til de fremmødte og de mange gode input til det videre arbejde med projektet. Tre yderligere styregruppemøder vil blive afholdt i projektperioden, som varer frem til juli 2024. 

IMG 1077

Her vil vi løbende holde dig orienteret om, hvad der sker i projektet.

Som del af projektets første fase er vi er nu i gang med at kortlægge og analysere potentialet for fleksibelt elforbrug på Ærø.

Vi søger i den forbindelse såvel private husstande som virksomheder, der vil biddrage til dette. Vil du biddrage med dette så skal du i første omgang bede dig udfylde nedenstående spørgeskema og returnere det til Ærøfonden, enten på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller aflevere det i postkassen hos Ærø Energi- & Miljøkontor på adressen Ellenet 10 i Marstal (den grå postkasse foran Navigationsskolens parkeringsplads). På baggrund af informationerne i spørgeskemaerne kan der efterfølgende blive yderligere behov for mere information, som vi vil kontakte dig om.

>>> Spørgeskema om fleksibelt elforbrug

Vil du være med i
Ærø BorgerEnergiFællesskab?
Kontakt os!