Ærøfonden har i 2022 taget initiativ til opstart af et energifællesskab på Ærø, som skal give såvel private borgere, som virksomheder og kommunen mulighed for at udnytte den eksisterende Vedvarende Energi (VE) produktion fra lokale VE-anlæg (vindmøller, solcelleanlæg, fjernvarme) optimalt, samt sikre en fortsat udbygning af lokal VE-produktion, som giver mest mulig værdi for Ærø.

Lokale energifællesskaber (borgerenergifællesskaber) kan levere vedvarende energi til lokalsamfundet, fremme energibesparelser og samtidig udjævne energiforbruget og levere fleksibilitet til det samlede energisystem. De bliver i de kommende årtier en vigtig brik i den grønne omstilling af energisystemet.

Oprettelsen af et borgerenergifællesskab på Ærø skal ske på basis af resultaterne af en række af de undersøgelser og screeninger, der allerede er taget beslutning om at gennemføre i Ærø Kommunes DK2020Klimaplan under kapitlerne for energi og transport, samt nye screeninger og analyser af potentielle partneres energiprofiler og fleksibilitet, der beskrives i dette projekt.

Projektet omfatter følgende elementer:

 • Indsamling af måledata
 • Udarbejdelse af produktions- og forbrugsprofiler for elforbrug på timebasis for relevante aktører
 • Analyse af fleksibilitet i forhold til:
  • Afbrydeligt forbrug/produktion
  • Øget forbrug (varmelagring i FV-lagre eller termisk i bygninger, batterilagring, andet)
  • Deltagelse på Energinet’s systemydelsesmarkeder (FCR, mFRR, aFRR) via en aggregator
 • Kortlægning af deltagernes energiprofiler vil samtidig være med til at danne grundlag for en detaljeret vurdering af behovet for udbygning af VE-produktion på Ærø.
 • Modellering og simulering af deltagernes energiprofiler. Simuleringen skal afdække såvel besparelser i energi, økonomi og klimaaftryk for deltagerne i energifællesskabet. Endelig laves risikoanalyser af markedsmæssige risici. Baseret på analyseresultaterne oprettes de organisatoriske rammer for energifællesskabet, herunder:
  • Udpegning af hhv. balanceansvarlig og aggregator
  • Valg af selskabsform, der sikrer borgerinddragelse
  • Udformning af vedtægter
  • Krav til og opsætning af måleudstyr
  • Valg af kontraktformer for indbyrdes handel med energi mellem deltagere
  • Forhandlinger af omkostningsbaseret nettariffer med N1 (netselskab for Ærø)

Vil du være med i
Ærø BorgerEnergiFællesskab?
Kontakt os!