- Hvad er Ærø Borgerenergifælleskab (FAQ)?

- Projektplan

- Bestyrelsen

 

Hvad er Ærø Borgerenergifællesskab? (Tilbage til toppen)

Ærø Borgerenergifællesskab er en forening og virksomhed, som arbejder for, at man på Ærø udnytter øens egen produktion af sol- og vindenergi så optimalt, som muligt. Når vi anvender lokalt produceret energi, så undgår vi det tab af energi, som sker via transport i søkabler. Samtidig hjælper vi med at nå Ærøs 2030-klimamål om selvforsyning med energi på månedsbasis.

Kan jeg også deltage?

Ja! I energifællesskabet kan alle deltage, både borgere, kommune og virksomheder. Alle på øen kan deltage, ved at koordinere forbrug og produktion i en fælles pulje. 

Hvad får jeg ud af at deltage?

I borgerenergifællesskabet arbejder vi sammen om et fælles mål med en række positive effekter. Det er en glæde, at mødes med andre om et godt formål, og det er både spændende, at dykke ned i de nye muligheder, som borgerenergifællesskaber giver.

Men man kan også opnå nogle økonomiske gevinster. Et af borgerenergifællesskabets mål er, at give de nødvendige redskaber til at spare energi, for eksempel ved at bruge energien, når der er mest af den, ikke mindst af den lokale energi.

Ærø BEF arbejder også på at få sænket nettariffen, til glæde for alle. Jo flere der deltager, des større bliver vores fælles stemme og mulighed for at påvirke energi-politikken.

Men hvad vil det sige, i praksis, hjemme hos mig?

Et godt eksempel er styring af varmepumper. Hvis man anvender en varmepumpe i husstanden, så kan borgerenergifællesskabet levere en styringsboks, som intelligent anvender strømmen, så varmepumpen kører mest, når der er rigelig lokalt produceret grøn strøm til rådighed - og til en god pris.

Hvem skal jeg kontakte for at høre mere, eller for at deltage?

Kontakt borgerenergifælleskabet via e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Projektplan (Tilbage til toppen)

Ærøfonden har i 2022 taget initiativ til opstart af et energifællesskab på Ærø, som skal give såvel private borgere, som virksomheder og kommunen mulighed for at udnytte den eksisterende Vedvarende Energi (VE) produktion fra lokale VE-anlæg (vindmøller, solcelleanlæg, fjernvarme) optimalt, samt sikre en fortsat udbygning af lokal VE-produktion, som giver mest mulig værdi for Ærø.

Lokale energifællesskaber (borgerenergifællesskaber) kan levere vedvarende energi til lokalsamfundet, fremme energibesparelser og samtidig udjævne energiforbruget og levere fleksibilitet til det samlede energisystem. De bliver i de kommende årtier en vigtig brik i den grønne omstilling af energisystemet.

Oprettelsen af et borgerenergifællesskab på Ærø skal ske på basis af resultaterne af en række af de undersøgelser og screeninger, der allerede er taget beslutning om at gennemføre i Ærø Kommunes DK2020Klimaplan under kapitlerne for energi og transport, samt nye screeninger og analyser af potentielle partneres energiprofiler og fleksibilitet, der beskrives i dette projekt.

Projektet omfatter følgende elementer:

- Indsamling af måledata
- Udarbejdelse af produktions- og forbrugsprofiler for elforbrug på timebasis for relevante aktører
- Analyse af fleksibilitet i forhold til 1) afbrydeligt forbrug/produktion, 2) øget forbrug (varmelagring i FV-lagre eller termisk i bygninger, batterilagring, andet), 3) deltagelse på Energinet’s systemydelsesmarkeder (FCR, mFRR, aFRR) via en aggregator
- Kortlægning af deltagernes energiprofiler vil samtidig være med til at danne grundlag for en detaljeret vurdering af behovet for udbygning af VE-produktion på Ærø.
- Modellering og simulering af deltagernes energiprofiler. Simuleringen skal afdække såvel besparelser i energi, økonomi og klimaaftryk for deltagerne i energifællesskabet.
- Risikoanalyser af markedsmæssige risici. Baseret på analyseresultaterne oprettes de organisatoriske rammer for energifællesskabet, herunder: Udpegning af balanceansvarlig og aggregator; valg af selskabsform, der sikrer borgerinddragelse; udformning af vedtægter; stå for krav til og opsætning af måleudstyr; valg af kontraktformer for indbyrdes handel med energi mellem deltagere, samt forhandlinger af omkostningsbaseret nettariffer med N1 (netselskab for Ærø).

 ------------------------------------------------------------------------------------------

BESTYRELSEN (Tilbage til toppen)

  • Rúni Fjallstein (formand)
  • Karl Morten Pedersen (næstformand)
  • Jørgen Kristensen (kasserer)
  • Vagn Rottbøll Pedersen
  • Henrik Hagbarth Mikkelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Styregruppen (nu erstattet af bestyrelsen)

Under opstarten af borgerenergifællesskabet, som blandt er støttet af Ærø Kommune, var der nedsat en styregruppe. Efter overgangen til et egentligt AMBA, er styregruppen erstattet af bestyrelsen.

Styregruppen bestod af følgende: 

Peter Michael Nielsen (Ærø Kommune), Christian Stadager (Ærø Whisky), Vagn Rottbøll Pedersen (Bregninge Lokalråd), Ole Jensen (ÆrøXpressen), Per Mortensen (Norlys), Brian Groth (Søby Havn/Søby Værft), Jacob Balslev (Ærø Vind), Runi Fjällstein (borger), Peter Chr. Graversen (Ærøskøbing Fjernvarme), Jesper Bus, Finn Møller Madsen (Brugsen), Lasse Kjærgaard Larsen (Marstal Fjernvarme), Kaj Jørgensen (Ærøfonden), Henrik Hagbarth Mikkelsen (Ærøfonden), Rune Schmidt (Ærø Energi- og Miljøkontor) 

Afholdte møder i styregruppen

  • 9. maj 2023: 1. styregruppemøde
  • 29. august 2023: 2. styregruppemøde
  • 5. marts 2024: 3. styregruppemøde

IMG 1077

Styregruppens første møde den 9. maj 2023

Foto: Thomas Estrup

Vil du være med i
Ærø BorgerEnergiFællesskab?
Kontakt os!