Juli 2024

 • Ærø BEF er i gang med at planlægge den kommende konference om borgerenergifællesskaber. Konferencen afholdes på Ærø d. 25. september, og kommer til at foregå på Marstal Navigationsskole. Følg med her på siden, hvis du er interesseret i at høre mere om konferencen - eller send os en mail, hvis du kunne tænke dig at deltage som taler.

Februar 2024

 • Den første styringsboks til varmepumper er nu leveret til en husstand på Ærø. Styringsboksen kan indstilles, så den i videst mulig udstrækning anvender lokal VE, og samtidig leverer besparelser på din elregning.

 • Hvis du har husstand på Ærø, så kan du også få leveret en styringsboks. LÆS HER hvordan du rekvirerer en boks.

  Varmepumpe Styring 03

December 2023

 • Der blev afholdt stiftende generalforsamling d. 13. december. Tak til alle der deltog, og som var med til at få søsat Ærø Borgerenergifællesskab A.M.B.A. Og også mange tak til Morten Westergaard, forperson for Energifællesskaber Danmark, for de rosende ord til arbejdet med organsering og igangsætning af aktiviteter i Ærø Borgerenergifællesskab.
 • På den stiftende generalforsamling blev oplægget til vedtægter godkendt med nogle mindre ændringer, og de endelige vedtægter kan ses her:
  Vedtægter for Ærø Borgerenergifællesskab A.M.B.A.

 • På generalforsamlingen blev nedenstående valgt til den nye midlertidige bestyrelse, som efterfølgende har konstitueret sig som følgende:

  Rúni Fjallstein (formand)
  Karl Morten Pedersen (næstformand)
  Jørgen Kristensen (kasserer)
  Vagn Rottbøll Pedersen
  Henrik Hagbarth Mikkelsen
 • Se i øvrigt referat fra den stiftende generalforsamling her:
  Referat fra stiftende generalforsamling.

November 2023

 • Onsdag d. 13. december kl. 19 afholdes inspirationsmøde om fleksible varmepumper, og efterfølgende kl. 20 er der stiftende generalforsamling i Ærø Borgerenergifællesskab A.M.B.A.

  På inspirationsmødet udloddes 10 styreenheder til montering i eltavle for fleksibelt forbrug med varmepumpe.

  Der er siden sommerferien arbejdet i organisationsgruppen med selskabsform og udkast til vedtægter og organisationsdiagram. Der er planlagt fem aktivitetsområder i Ærø BEF A.M.B.A. – Ærø Sol og Vind (Køb af produktion fra andelshavere) – Ærø Balance (deling af el hos andelshavere) – Ærø Fleksibilitet (salg af systemydelser til elnettet) – Ærø Varme (deling af varme og køling mellem andelshavere) – Ærø Transport (deling af ladestationer og Vehicle-to-grid-løsninger).

  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for udkast til vedtægterne inden mødet. En midlertidig bestyrelse er på valg. Vi håber på god opbakning, da organisationen skal kunne rumme de mange grønne aktiviteter som arbejdsgrupperne har på vej.

 • Der er igangsat analyse af en løsning med at opsætte en batteribank i forbindelse med vindmøllerne. Resultatet forventes klart i december.
 • Vi arbejder på at finde løsninger til at aktivere fleksibelt elforbrug hos boligejere med varmepumper. 

 

Oktober 2023

 • 28. oktober var der busrundtur på Ærø for ca. 40 danske turistbusvognmænd med efterfølgende forum i garagerne hos Jesper Bus og på Ærø Hotel, hvor Henrik fra Ærø BEF holdt et oplæg om fremtiden for batteribusser og opladning. At skaffe kraftige opladestationer til hurtigladning af busser ved turistdestinationer i landdistrikter kræver lokalt arrangement, og her pegede Henrik på fordelene ved at organisere dette i Ærø Borgerenergifællesskab, hvor fleksibiliteten kan udnyttes og lokalproduceret vedvarende energi kan deles gennem offentlige ladestationer. Vehicle-2-grid (V2G) løsninger er en planlagt del af aktiviteterne i Ærø BEF, og budskabet var, at indtænke dette i indkøb af nye busser og ladeinfrastruktur.

 • Der er igangsat analyse af løsninger for, at varmepumpen på Marstal Fjernvarme kan køre mere fleksibelt i forhold til den lokale VE-produktion på Ærø og samtidigt deltage på systemydelsesmarkedet.

 • Ærø Borgerenergifællesskab er blevet medlem af "Energifællesskaber Danmark", som arbejder for at fremme energifællesskaber gennem netværk og vidensdeling og for bedre rammevilkår for energifællesskaber.

September 2023

 • Ærø Borgerenergifællesskab og elfærgen Ellen havde 2. september besøg af Færgehistorisk selskab, der kom med en busfuld medlemmer fra hele Danmark for at høre om elfærgens tilblivelse og drift samt udfordringerne. Inden rundvisning ombord holdt Henrik fra Ærø BEF et oplæg om Ærøs grønne omstilling og planerne om klimareduktioner og CO2 neutralitet ved hjælp af lokalt engagement og energifællesskaber, hvor kommunen også deltager.

Juni 2023 

 • Inspirationsmøde om batterier og fleksibilitet blev afholdt tirsdag d. 15. juni kl. 19 i ”Skibet” på Marstal Navigationsskole. En god snes ærøboer og fritidshusejere fik en indføring i individuelle og fællesbatteribanker.  Økonomi, peak shaving og peak shifting blev gennemgået sammen med variabel elpris og variable transporttariffer for elektricitet, der kan gøre investeringen i batterier mere attraktiv. Mulighederne for sammen at levere systemydelser til elnettet blev også diskuteret og endelig blev arbejdet med et kommende fælles solcelleanlæg kort præsenteret.

 Maj 2023

Vil du være med i
Ærø BorgerEnergiFællesskab?
Kontakt os!